Kolejny partner zagraniczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Opublikowane przez Roman Rz, 26.07.2018 r. o godz. 19:41

ur

Kolejny partner zagraniczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Jilin University z Chin partnerem Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

26 lipca 2018 r. doszło do podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim, a Jilin University z Chin. Porozumienie dotyczy w szczególności współpracy pomiędzy kierowanym przez prof. dr hab. Eugeniusza Szeregij Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii UR oraz Międzynarodowym Centrum Nowoczesnej Nauki Uniwersytetu w Jilin.

Poza standardowym zakresem współpracy polegającym na wzajemnej wymianie doświadczeń, dwustronnej mobilności kadry naukowo-dydaktycznej, współorganizacji konferencji naukowych, czy szeroko pojmowanej wymianie doświadczeń porozumienie zawiera punkt szczegółowy związany z realizacją wspólnych projektów badawczych.

Pierwszym i najbliższym celem jest złożenie wspólnego projektu SHENG – w ramach Polsko-Chińskiej Fundacji Inicjatyw. Projekt dotyczy nieliniowych całkowicie dielektrycznych struktur topologicznych (metamateriałów).

W spotkaniu ze strony Uniwersytetu Rzeszowskiego uczestniczyli: prof. dr hab. Marek Koziorowski, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Wojciech Walat, prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij oraz dr Yaroslav Shpotyuk. Uniwersytet w Jilin reprezentowali prof. Wei Han – zastępca dyrektora Międzynarodowego Centrum Nowoczesnej Nauki oraz prof. Vladimir Tuz.

Jak mówi prof. dr hab. Marek Koziorowski – „…cieszymy się z kolejnego, solidnego partnera z Chin, szczególnie, że nanotechnologia to bezdyskusyjnie obszar nauki, który daje i będzie dawał podwaliny cywilizacyjnego rozwoju”.

Zdjęcie: Michał Święcicki/UR

Dodaj komentarz