Najlepiej prowadzony kierunek dziennikarstwa w Polsce

Opublikowane przez Roman Rz, 16.07.2018 r. o godz. 09:52

Najlepiej prowadzony kierunek dziennikarstwa w Polsce

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zdobywa swoją pełnoletność. Od 2001 roku szkoła prowadzi studia na tym kierunku, a w ostatnim czasie bardzo ewoluuje i zostaje poddawana różnym badaniom. Kontrola wykazała, że jest to najlepiej prowadzony kierunek w Polsce. W prestiżowym rankingu polskich szkół wyższych „Perspektyw” z 2018 roku zajął pierwsze miejsce w kraju wśród uczelni niepublicznych. Wysoką jakość kształcenia potwierdza również najnowsza uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 czerwca 2018 r. Wynika z niej, że kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna we WSIiZ w Rzeszowie ponownie otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia, spełniając wymagania kadrowe, programowe, dotyczące zarówno osiąganych efektów kształcenia, jak i  organizacyjne do prowadzenia tego kierunku na studiach I i II stopnia.

 

WSIiZ w ramach tego kierunku oferuje studia I i II stopnia, na każdym ma do wyboru kilka specjalności. Dotychczas mury uczelni opuściło prawie 3000 absolwentów tego kierunku.

Dodaj komentarz