Nowy budżet unijny dla Polski Wschodniej

Opublikowane przez Krzysztof, 8.03.2021 r. o godz. 15:58

Polska Wschodnia 2021 - 2027

Nowy budżet unijny dla Polski Wschodniej

W ramach programu Fundusze Unijne dla Polski Wschodniej sześć województw otrzyma łącznie 11,4 mld zł na lata 2021 – 2027. Można odbyć konsultacje dotyczące projektu i wniosku.

 

 

 

O nowym budżecie dla Polski Wschodniej poinformowała wiceminister funduszy i polityki regionalnej pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak w piątek 5 marca 2021 r. Suma 11,4 mld zł ma zostać podzielona pomiędzy sześć województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie i mazowieckie z wyłączeniem stolicy i 9 otaczających ją powiatów. Dotychczas było to pięć województw, jednak w tym roku grono beneficjentów powiększyło się o województwo mazowieckie. Obecnie województwa zaliczane do Polski Wschodniej stanowią rzeczywiście niemal połowę powierzchni kraju.

 

 

 

Z jednej strony program dla Polski Wschodniej będzie naturalną kontynuacją inwestycji w obszarach, o których rozwój dbaliśmy do tej pory. Z drugiej strony chcemy, aby był też odzwierciedleniem najnowszych trendów wyznaczanych w polityce unijnej. Nadal będziemy inwestować w innowacje biznesowe, wspieranie start-upów, infrastrukturę transportową. Ale skupimy się też na przykład na adaptacji miast do zmian klimatu i wzmocnieniu potencjału turystycznego regionu – wyjaśnia Małgorzata Jarosińska–Jedynak.

 

 

 

Nowy program dla Polski Wschodniej zakłada działanie w czterech głównych obszarach:

 

  • – przedsiębiorczość i inwestycje,
  • – energia i klimat,
  • – spójna sieć transportowa,
  • – kapitał społeczny, turystyka i usługi uzdrowiskowe. 

     

     

Z funduszy mogą korzystać start-upy, małe i średnie firmy, branża turystyczna, energetyczna, organizacje pozarządowe, samorządy i podmioty świadczące usługi publiczne. Na duże dofinansowanie będą mogły szczególnie liczyć wszelkie projekty związane z komunikacją miejską i służące usprawnieniu komunikacji w makroregionie Polski Wschodniej.

 

 

 

Program Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 jest wynosił 10 mld zł, kolejny 8 mld, a mający się rozpocząć jest jak dotąd najdroższym. Wciąż jeszcze trwa program z lat 2014 – 2020.

 

 

 

Makroregion, jakim jest Polska Wschodnia, stanowi w obecnym kształcie około 40% powierzchni całego kraju. Mieszka tutaj 10,5 mln ludzi, co stanowi około 27% całej populacji Polski. Polska Wschodnia odpowiada za wytwarzanie 20% Produktu Krajowego Brutto.

 

 

 

Od piątku 5 marca 2021 trwają konsultacje społeczne w sprawie programu dla Polski Wschodniej, dzięki którym różne podmioty mogą zapoznać się z programem i przedstawić swoje uwagi oraz sugestie. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie serwisu Programu Polska Wschodnia.

Dodaj komentarz