Podkarpackie Centrum Nauki – studium wykonalności jest gotowe

Opublikowane przez Roman Rz, 28.02.2019 r. o godz. 14:26

Podkarpackie Centrum Nauki – studium wykonalności jest gotowe

Studium Wykonalności dla Podkarpackiego Centrum Nauki jest gotowe. Dokument zawiera oprócz standardowego zakresu także dodatkowy, związany z utworzeniem zespołu laboratoriów i pracowni. Studium zostało opracowane przez rzeszowską firmę INNPuls sp. z o.o., która otrzymała zlecenie opracowania dokumentu na podstawie przeprowadzonego w ub. roku postępowania przetargowego.

 

„Cieszę się, że prace postępują zgodnie z planem. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie tej inwestycji” – podkreśla marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

 

Prawie 1,5 mln złotych pochłonie standardowe wyposażenie obiektu w sprzęt informatyczny, meble oraz system biletowy wraz z wyposażeniem do sprawnej obsługi odwiedzających. Największym wydatkiem inwestycyjnym w projekcie, który pochłonie około 55% dostępnych środków finansowych, będzie budowa obiektu podkarpackiego centrum nauki wraz z zagospodarowaniem terenu. Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym zawierającym koncepcję architektoniczno – przestrzenną, opracowanym w ub. roku, koszty zaprojektowania i budowy obiektu określono na 45,5 mln zł. Postępowanie na generalnego wykonawcę obiektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zostanie ogłoszone w tym kwartale.

 

Całkowita, szacunkowa wartość projektu to prawie 83 mln zł. Na kwotę tę składają się środki UE w wysokości 69 mln zł oraz środki budżetu województwa podkarpackiego w wysokości 12,3 mln zł jako wkład własny w projekcie (środki kwalifikowane) oraz dodatkowo 1,7 mln jako wydatki niekwalifikowane. Otwarcie Podkarpackiego Centrum Nauki planowane jest w IV kw. 2022 roku.

Podstawowe ciekawe dane techniczne:
Zakładana powierzchnia budynku PCN – około 6 560 m²
Kubatura obiektu: około 40 500 m²
Powierzchnia ekspozycji: około 3 100 m²
Powierzchnia laboratoriów i warsztatów wraz z zapleczem (laboratorium: biologiczno-ekologiczne, fizyczne, chemiczne oraz pracownia robotyczna i warsztatowa): około 610 m²
Powierzchnia zaplecza technicznego: około 950 m²
Powierzchnia części biurowej: około 220 m²
Parkingi zewnętrzne:
• 125 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych
• 6 miejsc postojowych dla autokarów

Lokalizacja – Tajęcina – gmina Trzebownisko, okolice Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka

Podstawowe dane finansowe:
Szacunkowa całkowita wartość projektu: około 83 000 000 zł
Szacunkowe wydatki planowane w ramach realizacji projektu:
• budowa obiektu: 45 500 000 zł
• wyposażenie placówki w eksponaty naukowe: 29 000 000 zł
• wyposażenie laboratoriów i warsztatów: 3 800 000 zł
• wyposażenie informatyczne: 550 000 zł
• system biletowy: 300 000 zł
• wyposażenie standardowe, w tym meble: 640 000 zł
• środek transportu do przewozu eksponatów i mobilnych wystaw: 230 000 zł
Źródła finansowania:
• Środki UE (EFRR w ramach Poddziałania 6.4.4. Instytucje popularyzujące naukę RPO WP 2014-2020) – około 85% wydatków kwalifikowalnych: około 69 000 000 zł
• Budżet województwa podkarpackiego – wkład własny – 15% wydatków kwalifikowalnych: około 12 300 000 zł
• Budżet województwa podkarpackiego – wydatki niekwalifikowalne: około 1 700 000 zł

Dodaj komentarz