Rzeszów dba o wszystkie osiedla

Opublikowane przez Redaktor, 20.08.2015 r. o godz. 06:36

Osiedla Rzeszowa

Rzeszów dba o wszystkie osiedla

Każde sołectwo przyłączone do Rzeszowa staje się pełnoprawnym osiedlem, reprezentowanym przez Radę Osiedla oraz przedstawicieli w Radzie Miasta. Na nowych osiedlach natychmiast wprowadzone są standardy obowiązujące w całym mieście:

Oświata na wysokim poziomie, w żadnym z przyłączonych sołectw nie została zlikwidowana szkoła, istniejące obiekty oświatowe są remontowane i rozbudowywane, budowane są nowe placówki oświatowe
Rekompensata dodatku wiejskiego dla nauczycieli poprzez dodatek motywacyjny
Możliwość ubiegania się o stypendia dla uczniów i sportowców
Domy kultury na każdym osiedlu
Opieka społeczna dla potrzebujących
Możliwość otrzymania mieszkania komunalnego
Miejskie „becikowe” z tytułu urodzenia dziecka (1500 zł)
Wsparcie finansowe i organizacyjne inicjatyw społecznych, np. kół gospodyń, zespołów ludowych, klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych
Bieżące remonty ulic i chodników
Całonocne oświetlenie uliczne
Zimowe utrzymanie dróg
Upiększanie terenów zielonych
Udrażnianie rowów melioracyjnych
Częsty wywóz odpadów komunalnych
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci
Częste patrole Straży Miejskiej

źródło: http://www.rzeszow.pl/

Dodaj komentarz