Spisali dokonania boguchwalskich proboszczów

Opublikowane przez Redaktor, 12.07.2016 r. o godz. 08:53

Spisali dokonania boguchwalskich proboszczów

Na rynku wydawnictw regionalnych pojawiła się kolejna książka poświęcona parafii Boguchwała. To „Działalność duszpasterska, gospodarcza i społeczna Władysława Purzyckiego Józefa Przybyły proboszczów boguchwalskich w latach 1883–1960”. Zawarto w niej nie znaną szerzej działalność i dokonania obu kapłanów.

– Do tej pory osoby ks. Purzyckiego i ks. Przybyły nie doczekały się opracowań wydawniczych. W jubileusz ich śmierci chcemy przybliżyć w formie książki działalność obu proboszczów, którzy jak sądzimy zasługują na pamięć kolejnych pokoleń boguchwalan – mówi Rafał Białorucki, współautor książki.

W 2015 roku przypadły rocznice śmierci wspomnianych kapłanów. 28 marca 2015 setna rocznica śmierci ks. Purzyckiego (1842–1915) urodzonego w Dydni, proboszcza w Boguchwale w latach 1883–1915. Jego następcą został 15 grudnia 1915 ks. Przybyła (1880–1980) rodem z Turaszówki k. Krosna, proboszcz w tutejszej parafii do 1960 r. 5 stycznia 2015 mięła trzydziesta piąta rocznica jego śmierci.

– Obaj na trwale zapisali się w historii boguchwalskiej parafii dbając o rozwój duchowy parafian, nie zapominając jednocześnie o ważnych sprawach gospodarczych, oświatowych i społecznych dla lokalnej społeczności – mówi Sławomir Wnęk, współautor książki. Proboszczowie pracowali w Boguchwale w latach 1883–1960 przeprowadzając jej mieszkańców przez okres zaborów, działań wojen światowych, wojny polsko-bolszewickiej oraz czasu stalinizmu. Tej miejscowości poświęcili większość swojego życia kapłańskiego.

{AG}k1{/AG}

Książka jest również próbą szerszego spojrzenia na środowisko duchowieństwa z dekanatu Boguchwała. Autorów interesuje także środowisko świeckie reprezentowane przez działaczy społecznych, lokalną inteligencję, przemysłowców i ziemiaństwo. Postaci te zostały przedstawione szerzej, dzięki czemu otrzymujemy wgląd w środowisko boguchwalskiej elity społecznej przełomu XIX i pierwszej połowy XX w.

– Książka jest cenną inicjatywę wydawniczą. Autorzy ukazali aktywność obu boguchwalskich duszpasterzy na tle szerokiego spektrum dziejów Kościoła: ówczesnej diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego i rozległego dekanatu rzeszowskiego. Zawarli również szereg cennych informacji dotyczących dziejów sąsiednich parafii. Książka jest źródłem cennych informacji z dziejów Boguchwały i znajdującego się w jej okręgu parafialnym Lutoryża oraz Mogielnicy – mówi ks. dr Sławomir Zych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Istotnym komentarzem do omawianych osób i wydarzeń są fotografie z opisywanego okresu, zebranym pieczołowicie przez regionalistów, co podnosi w znacznej mierze jej wartość dokumentacyjną. Książka dotycząca boguchwalskich proboszczów jest już dostępna dla czytelników podczas spotkań promujących wydawnictwo.

Agnieszka Busz

Dodaj komentarz