Spór zbiorowy organizacji związkowych z dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie został zakończony

Opublikowane przez Roman Rz, 25.07.2018 r. o godz. 12:08

Spór zbiorowy organizacji związkowych z dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie został zakończony

Oświadczenie ws. sporu zbiorowego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie strony związkowej, dyrektora szpitala oraz zarządu województwa podkarpackiego:

Mediacje w ramach toczącego się w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie sporu zbiorowego zakończyły się porozumieniem. W spotkaniu mediacyjnym, wzorem dwóch poprzednich, udział wzięły strony sporu, mediator wyznaczony przez ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz członek zarządu województwa podkarpackiego Stanisław Kruczek.

 

Strony potwierdziły ustalenia podjęte w piątek 20 lipca, podczas tzw. spotkania technicznego.

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego nastąpi o:

– 300 zł brutto od 1 sierpnia 2018

– 200 zł brutto od 1 sierpnia 2019

– 250 zł brutto od 1 lipca 2020

 

Wzrost wynagrodzenia od sierpnia 2018 i 2019 nastąpi bezwarunkowo. Natomiast ostatnia transza zostanie wypłacona pod warunkiem, że Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawi opinię w zakresie sytuacji finansowej szpitala, pozytywną prognozę na następny rok i określi ją, jako nie gorszą w porównaniu do lat ubiegłych oraz wskaże że szpital zachowuje płynność finansową. Strony ustaliły również, że powołany zostanie zespół ds. Monitorowania Porozumienia i Sytuacji Ekonomicznej Szpitala.

 

W kwestii pozostałych postulatów strony również doszły do porozumienia. Oznacza to, iż spór zbiorowy siedmiu organizacji związkowych z dyrektorem Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie został zakończony.

 

 

Dodaj komentarz