Uniwersytet Rzeszowski to solidny partner w budowaniu przyszłości

Opublikowane przez Redaktor, 11.07.2018 r. o godz. 06:58     [aktualizacja: 12.07.2018 r. o godz. 13:14]

Uniwersytet Rzeszowski to solidny partner w budowaniu przyszłości

Rozmowa z JM prof. dr hab. Sylwestrem Czopkiem, rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie danych przekazanych polskim uniwersytetom podczas ostatniego posiedzenia, które odbyło się w dniach od 21 do 23 czerwca 2018 r. Uniwersyteckiej Komisji Finansowej.

Jak wynika z danych Uniwersytet Rzeszowski ma się dobrze.

Według oficjalnych danych przekazanych Uniwersytetom podczas ostatniej UKF, czyli Uniwersyteckiej Komisji Finansowej działającej przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) pokazują jasno, że sytuacja UR jest stabilna, a postulowane przez MNiSW współczynniki – zwłaszcza stosunek liczby studentów do pracowników (13:1) są spełnione. Co więcej – UR znalazł się wśród 4 uniwersytetów w Polsce, w których odnotowano wzrost liczby studentów.

Jak mówi prof. Sylwester Czopek – rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego – cieszymy się, że oficjalne dane są zgodne z naszymi wyliczeniami. Pokazuje to, że sytuacja Uniwersytetu Rzeszowskiego jest nie dość, że stabilna, to wykazuje tendencję wzrostową. Znaleźliśmy się wśród jedynych 4 uniwersytetów w Polsce, które odnotowały wzrost ogólnej liczby studentów pomiędzy rokiem 2017 i 2018. Wzrost ten wyniósł 0,6%. Chociaż sama liczba nie jest wielka, to jej znaczenie jest ogromne, bo wskazuje na pozytywne efekty realizowanej przez nas polityki”.

Pozostałe Uniwersytety z pierwszej 4 to: UW, UŚ i UJK w Kielcach. Pozostaje pytanie, co znaczy ten wzrost?

W dobie niżu demograficznego i rosnącej konkurencji na rynku edukacyjnym pokazuje jasno, że oferowane przez Uniwersytet Rzeszowski wykształcenie jest dobre. Dane liczbowe pokazują blisko 7% wzrost zainteresowania studiami niestacjonarnymi, co pozwala zakładać, że studenci dodatkowo pracują, a to może znaczyć, że posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne, a to z kolei pozwala budować lepsze relacje Uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym i przemysłem. Malkontenci powiedzą, że „pracują bo muszą” i prawdopodobnie to prawda w odniesieniu do części z nich. Nie zmienia to jednak faktu, że łączenie studiów i pracy świadczy o dojrzałości i umiejętności kierowania własnym rozwojem.

Zwiększenie ilości studentów mogło nieść w sobie pewne zagrożenie, bo postulowany przez MNiSW współczynnik ilości studentów do pracowników ma wynosić 13:1. W innym wypadku mogło to wpłynąć negatywnie na wysokość przyznawanej dotacji?

Istotnie, takie ryzyko jest związane z wprowadzeniem tak określonego współczynnika. Tu jednak również jest dobrze, ponieważ w Uniwersytecie Rzeszowskim współczynnik ten wynosił 13,39 w roku 2017, a obecnie 13,22. Jest to potwierdzenie, że podejmowane dotychczas decyzje m.in. kadrowe, przynoszą spodziewane efekty i zbliżamy się do idealnej 13 – wyjaśnia rektor Czopek.

Możemy zatem wysnuć wniosek, że stan Uniwersytetu Rzeszowskiego jest stabilny z delikatną tendencją zwyżkową?

Tak. Pozwala to projektować dalsze działania i spokojnie patrzeć na kolejne lata. Pracownikom Uniwersytetu Rzeszowskiego, obecnym i przyszłym studentom, daje jednocześnie gwarancję, że Uniwersytet Rzeszowski to solidny partner w budowaniu przyszłości.

fot. UR

Dodaj komentarz