Wojna wygrana – Polska bez aborcji eugenicznej

Opublikowane przez Krzysztof, 29.01.2021 r. o godz. 12:35     [aktualizacja: 2.02.2021 r. o godz. 07:58]

Wojna wygrana – Polska bez aborcji eugenicznej

 

Od 22 października 2020 roku wyczekiwano na opublikowanie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 X 2020 roku. Tylko wówczas decyzja mogła wejść w życie i stać się obowiązującym prawem. Od 27 I 2021 w Polsce nie ma już możliwości zabijania ludzi chorych i niepełnosprawnych przed urodzeniem. Dotąd, zgodnie z wyrokiem z 1993 roku, można było usunąć ciążę, jeśli lekarz stwierdził podejrzenie dużych wad wrodzonych dziecka.

 

 

 

Uzasadnienie Trybunału

 

 

W swoim uzasadnieniu orzeczenia z 22 października 2020 TK stwierdził, że:

 

dziecko jeszcze nieurodzone – człowiek, któremu przysługuje przyrodzona i niezbywalna godność, jest podmiotem mającym prawo do życia, zaś system prawny – zgodnie z art. 38 Konstytucji – musi gwarantować należytą ochronę temu centralnemu dobru, bez którego owa podmiotowość zostałaby przekreślona.

 

 

Tym samym uchylona została przesłanka eugeniczna, pozwalająca na aborcję w przypadku podejrzenia u dziecka w fazie prenatalnej ciężkiego lub nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby, zagrażającej jego życiu. W uzasadnieniu czytamy też:

 

 

Z istoty przyrodzonej i niezbywalnej godności przynależnej każdemu człowiekowi oraz jej jednakowości wynika zakaz różnicowania wartości danego człowieka, a zatem jego życia. Niedopuszczalne jest twierdzenie, że z uwagi na jakieś cechy jedna jednostka jest mniej wartościowa od innej jako człowiek. Twierdzenie to odnosi się nie tylko do fazy postanatalnej, ale dotyczy także fazy prenatalnej życia człowieka. Bez względu na fakt narodzin cechy danej istoty, którą jest bycie człowiekiem, nie ulega zmianie.

 

 

 

uzasadnienie wyroku TKDawne prawo

 

 

Według art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993:

 

 

Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

 

 

Wielokrotnie zwracano uwagę na nieprecyzyjność przepisów:

 

 

Wykorzystywano lukę w prawie, która nie określała dokładnie jakie wady ma mieć dziecko, które lekarz może zakwalifikować do aborcji. Dzięki temu wszystko można było podciągnąć pod przesłankę eugeniczną. – mówi Przemysław Sycz działacz rzeszowskiej Fundacji Życiu TAK.

 

 

W 2017 pod inicjatywą obywatelską #ZatrzymajAborcję podpisało się 830 tys. Polaków, co zasługuje na uznanie. W październiku 2017 posłowie różnych ugrupowań złożyli do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie, że przepisy z 1993 roku są niezgodne z Konstytucją. 22 października 2020 roku Trybunał w pełnym składzie stwierdził niezgodność przesłanki eugenicznej z obowiązującą ustawą zasadniczą.

 

 

 

Piekło ludzi

 

 

W ciągu trzech miesięcy, od 22 października 2020 r., w kraju wśród obrońców życia narastały niepokoje – orzeczenie TK nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, co sprawiało, że nie miało ono mocy prawnej. Kancelaria Rady Ministrów wyjaśniała, że w związku z pandemią i ewentualnymi strajkami, trzeba poczekać na odpowiedni moment. Oczekiwano też na zdania Ostatecznie zajęło to ponad 90 dni:

 

 

Zwłoka miała swoje poważne konsekwencje. Szacuje się, że w okresie 90 dni od 22 października 2020 do 27 stycznia ginęło codziennie troje dzieci. To jest największy ból tej sytuacji. – mówi Krzysztof Kasprzak członek Fundacji Życie i Rodzina.

 

 

 

Ile aborcji dokonuje się w Polsce?

 

 

Według danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w latach 2002 – 2015 wykonano w Polsce 7 270 legalnych aborcji. W 2018 było ich 1 076, w tym 1050 z powodu wykrycia wad u dziecka, 25 – zagrożeniem życia matki, a tylko jedna przerwana ciąża pochodziła z gwałtu. W 2017 nie dokonano żadnej aborcji spowodowanej ostatnią przesłanką. Aborcje spowodowane gwałtem lub czynami kazirodczymi są zaledwie promilem. W 2019 roku dokonano w Polsce 1100 aborcji, w przypadku trzech zachodziło prawdopodobieństwo, że są wynikiem czynu zabronionego, 33 ciąże zagrażały życiu matki. Według tych statystyk, po wyroku TK, w Polsce liczba legalnych aborcji nie przekroczy 100 rocznie. Czy Polska, tak jak kiedyś była krajem bez stosów, tak teraz będzie krajem bez aborcji?

 

 

 

Święto życia

 

 

Działacze wszelkich organizacji, osoby o poglądach prolife oraz katolicy mają powody do radości. Po trzech miesiącach oczekiwania 27 I 2021 roku wreszcie wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przesłanki eugenicznej:

 

 

Bardzo oczekiwaliśmy publikacji tego orzeczenia, bo mamy świadomość, że każdy dzień zwłoki, to dzień w którym dochodziło do kolejnych aborcji. – mówi Przemysław Sycz działacz rzeszowskiej fundacji Życiu TAK pod przewodnictwem prof. Bogdana Chazana. – Cały czas świętujemy. Niestety, ponieważ jest pandemia, nie możemy zorganizować nic oficjalnego, ale jesteśmy pełni radości.

 

 

uzasadnienie wyroku TKCzłonek zarządu Fundacji Życie i Rodzina Krzysztof Kasprzak mówi ze spokojem:

 

 

Jest wielka radość, że udało się dokonać czegoś naprawdę ogromnego, czegoś co nie ma swojego odpowiednika w Europie zachodniej i na świecie. Odwróciliśmy proaborcyjny trend: da się chronić życie, a nie zabijać dzieci. Ostatnio wręcz rozszerzano dopuszczalność aborcji w wielu krajach, a nam udało się zrobić coś przeciwnego. To przede wszystkim efekt wieloletnich działań środowisk prolife, zwłaszcza inicjatywy #ZatrzymajAborcję, pod którą podpisało się prawie milion Polaków.

 

 

Rzeczywiście w ostatnich dniach dochodzą nas głosy z różnych stron świata, mówiące o luzowaniu przepisów aborcyjnych. Tymczasem Polska idzie swoją ścieżką.

 

 

Młodzi zaangażowani

 

 

Wbrew lansowanej przez lewicowe środowiska opinii, w środowiskach prolife możemy znaleźć mniej więcej tyle samo kobiet i mężczyzn. Kwestia ochrony życia leży na sercu także młodemu pokoleniu:

uzasadnienie wyroku TK

 

 

 

Jestem zadowolona, ponieważ dopiero od tego momentu wchodzi w rzeczywistość faktyczna i prawdziwa ochrona osób, u których w okresie prenatalnym zostają wykryte choroby wrodzone, dzięki czemu te osoby mają szansę na życie. – mówi Marysia, studentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Społeczeństwo musi przestać się bać takich ludzi, a państwo musi w końcu rozszerzyć pakiet pomocy dla osób z ciężkimi chorobami, by rodziny nie żyły w strachu o jutro. Dodam, że takie osoby są ogromnym bogactwem dla społeczeństwa, ponieważ uczą prawdziwej pokory
i bezwarunkowej miłości do drugiego. Pomoc takim osobom jest niezwykłą lekcją
życia, której każdy z nas powinien choć trochę zaznać.

 

 

Nie ulega jednak wątpliwości, że kwestia aborcji i wyrok TK mocno podzieliły i osłabiły szeregi katolickich wspólnot młodzieżowych.

 

 

 

 

 

uzasadnienie wyroku TKWybuch gniewu

 

 

Na przełomie października i listopada 2020 przez kraj przetoczyła się fala strajków, a ich twarzą stała się Marta Lempart. Tuż po ogłoszeniu wyroku TK w Dzienniku Ustaw zagroziła lekarzom, przestrzegającym wchodzącego w życie prawa, że zostaną oni pociągnięci do odpowiedzialności. Przy okazji manifestacji doszło do incydentów, padło też wiele słów pełnym nienawiści chociażby pod adresem Gai Godek i jej rodziny. Możemy spodziewać się kolejnych napięć m.in. na portalach społecznościowych oraz strajków na ulicach miast:

 

 

Z przykrością zauważamy, że środowiska się zradykalizowały. Nie potrafią na ten temat rozmawiać spokojnie, bez dużych emocji, na argumenty. Zazwyczaj wygląda to tak, że my pokazujemy argumenty, a druga strona odpowiada nam głównie agresją. – zauważa Przemysław Sycz.

 

 

uzasadnienie wyroku TKKaja Godek, która stała się wręcz ikoną polskiej walki o prawa nienarodzonych, w ostatnich miesiącach doświadczyła szczególnej agresji. Toczą się postępowania karne przeciwko osobom, które ujawniły jej prywatny numer telefonu i adres.

 

 

Działacze Fundacji Życie i Rodzina, szczególnie pani Kaja Godek, czuli się zagrożeni po ogłoszeniu wyroku TK w październiku, były ataki słowne, fizyczne i przede wszystkim bierność organów państwa wobec lewackich ekscesów. Środowiska przestępcze związane z feministycznymi protestami działają w taki sposób, gdy czują, że mogą coś ugrać – mówi Krzysztof Kasprzak. – Gdyby wyrok został opublikowany wcześniej, do czegoś takiego by nie doszło. Lewica dysponuje dużymi pieniędzmi, dlatego jest w stanie wyciągnąć jakąś część społeczeństwa na ulicę, jest to zjawisko, które można zatrzymać tylko zdecydowanymi decyzjami o wprowadzeniu ochrony życia.

 

 

 

Katolicy bronią życia do porodu” – czy na pewno?

 

 

Wiele osób twierdzi, że osoby o poglądach prolife bronią życia ludzkiego tylko do momentu urodzenia dziecka, a później zostawiają rodziców czy matki bez pomocy. Warto zwrócić uwagę chociażby na liczbę domów dziecka lub domów opieki nad niepełnosprawnymi, prowadzonych przez zgromadzenia zakonne czy Caritas. W tym ostatnim działają także ludzie świeccy. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się inicjatywy chociażby Fundacji Małych Stópek, która zajmuje się pomocą matkom w ciężkiej sytuacji życiowej, zapewnia im – w miarę potrzeby – lokum, utrzymanie i pomaga w poszukiwaniu pracy. Nawołuje się do tego, by każda osoba wyrażająca w jakiś sposób poglądy prolife, poszukała w swoim otoczeniu rodziny, w której żyje człowiek niepełnosprawny i zainteresowała się jej losem. 

 

 

 

uzasadnienie wyroku TKWojna wygrana – co dalej?

 

 

Po wielkim sukcesie czas zapytać o dalsze plany:

 

 

Istnieje konieczność, by patrzeć władzy na ręce, by nie było żadnych prób rozmydlania wyroku. Nie należy opracowywać kolejnego kompromisu, ale bronić życia konsekwentnie i do końca – mówi Krzysztof Kasprzak – Będziemy działać w sprawie aborcji, dlatego że nadal trzeba uświadamiać społeczeństwo, że jest to okrutne zabójstwo. Będziemy też działać na polu ochrony rodziny, m.in. wnosząc do Sejmu projekt chroniący Polaków przed homopropagandą.

 

 

Odpowiadając na zarzuty wysuwane przez środowiska feministyczne, osoby o poglądach prolife mobilizują się, by realnie pomagać rodzicom z dziećmi niepełnosprawnymi. Według opinii CBOS ponad 90% Polaków chce, by pomoc dla takich rodzin została zwiększona. W związku z tym apelowano do rządu o rozszerzenie i dostosowanie do potrzeb rodzin programu „Za życiem”. W planach jest także zmiana przepisów w sprawie przerywania ciąży powstałej w wyniku przestępstwa.

Dodaj komentarz