WSIiZ patronem szkół ponadgimnazjalnych

Opublikowane przez Redaktor, 18.10.2014 r. o godz. 09:24

WSIiZ patronem szkół ponadgimnazjalnych

109 klas z 51 szkół ponadgimnazjalnych z całego Podkarpacia otrzymało status „klasy patronackiej WSIiZ”. Dyrektorzy placówek podpisali z uczelnią umowy o współpracy. Uczniowie zyskają szersze możliwości rozwoju i nauki, m.in. w nowoczesnych laboratoriach WSIiZ.

– Dzięki uczestnictwu w programie klas patronackich, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą zbierać doświadczenia, współpracując ze środowiskiem akademickim Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Uczelnia gwarantuje także szkołom doradztwo w zakresie programu nauczania klas partnerskich – mówi dr Andrzej Rozmus, Prorektor WSIiZ ds. Nauczania, który reprezentował uczelnię podczas uroczystego podpisania umów o współpracy.

Dzięki podpisanym umowom o współpracy, korzyści odnoszą uczniowie klas patronackich i pozostali uczniowie szkoły.  Program klas patronackich przewiduje prowadzenie  części zajęć w ich macierzystej szkole. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej. Szkoły biorą udział w konferencjach i sympozjach naukowych oraz iwentach organizowanych przez WSIiZ. Mają możliwość uczestnictwa w wybranych wykładach i warsztatach organizowanych przez uczelnię.

Dodatkowo uczniowie mogą współpracować z kołami naukowymi WSIiZ. Klasy patronackie otrzymują także dostęp do platformy e-WSIiZ, w której bezpłatnie udostępniono 30 kursów pogrupowanych w 6 kategoriach tematycznych (nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu).

– Dla uczniów z klas patronackich będziemy organizowali konkursy, w których do wygrania będą stypendia w wysokości 100% i 50% czesnego na I semestr studiów – informuje Rektor Rozmus.

Dzięki współpracy WSIiZ ze szkołami ponadgimnazjalnymi uczniowie mogą poznawać specyfikę uczelni już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej, co pomoże w wybraniu właściwego kierunku rozwoju w przyszłości.

Program klas patronackich WSIiZ powstał w 2013 roku. Początkowo korzystało z niego 17 szkół, a współpraca dotyczyła kierunków administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz informatyka. W roku 2014 lista klas patronackich została rozszerzona do 109 z 51 szkół, a współpraca obejmuje dodatkowo kierunki studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia, ekonomia, fizjoterapia, kosmetologia i logistyka.

 

Dodaj komentarz