Jakość Powietrza Rzeszów

Zapraszamy do zapoznania się z naszym raportem dotyczącym jakości powietrza w Rzeszowie. Tutaj znajdziesz informacje na temat aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym. Poniżej prezentujemy wartości stężenia pyłów PM2,5, PM10 oraz gazów NO2, SO2 w naszym mieście. Oprócz aktualnych stężeń, raport zawiera także prognozy zanieczyszczenia dla Rzeszowa oraz dane historyczne.

Nasz raport jest aktualizowany na żywo, dzięki czemu możesz na bieżąco ocenić stan powietrza i dbać o swoje zdrowie. Zachęcamy do zapoznania się z interaktywnym raportem poniżej, który dostarcza w pełni kompleksowych informacji na temat jakości powietrza w Rzeszowie. Dzięki temu będziesz mógł podejmować odpowiednie działania w celu poprawy jakości powietrza w naszym mieście.


Stan Jakości Powietrza w Rzeszowie dzisiaj

Stan powietrza w Rzeszowie obecnie jest oceniany jako dobry. Wyniki z lokalnych stacji pomiarowych nie wykazują podwyższonych stężeń ozonu ani tlenku węgla, co świadczy o niskim zanieczyszczeniu i pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców.

Smog Rzeszów (20.04.2024) - zalecenia

Aktualnie w Rzeszowie poziom zanieczyszczenia powietrza jest niski. Zachęcamy do otwierania okien i wietrzenia pomieszczeń. To dobry czas, by przenieść pracę czy naukę na zewnątrz, jeśli to możliwe. Korzystaj z dobrego powietrza.