70 – lecie powstania zorganizowanej komunikacji miejskiej w Rzeszowie

Opublikowane przez Redaktor, 27.02.2018 r. o godz. 09:23

70 – lecie powstania zorganizowanej komunikacji miejskiej w Rzeszowie

70 lat działalności, niespełna tysiąc autobusów, setki milionów przewiezionych pasażerów..

W dniu 2 marca 1948 roku o godzinie 9 rano w rzeszowskim Ratuszu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej, na którym w punkcie czwartym przyjętego porządku obrad, rozpatrzono wniosek Zarządu Miejskiego o utworzeniu nowego przedsiębiorstwa miejskiego pod nazwą „Miejska Komunikacja Samochodowa”. Zgromadzeni na posiedzeniu radni, biorąc pod uwagę katastrofalny brak środków komunikacyjnych w mieście, jednogłośnie uchwalili wniosek o powołaniu przedsiębiorstwa. 

Przy rozpatrywaniu wniosku, radni wielokrotnie wspominali o potrzebie sprawnego oraz szybkiego przemieszczania się po mieście. Na posiedzeniu rozpatrzono także wniosek o zakup autobusu, w rezultacie czego upoważniono Zarząd Miejski do zakupienia jednego autobusu marki Polski Fiat dla potrzeb MKS. Ponadto Rada zwróciła się do wojewódzkich władz samorządowych o subwencję na ten cel.

Przedsiębiorstwo MKS rozpoczęło działalność przy Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Podstawowym celem nowopowstałego przedsiębiorstwa było świadczenie usług przewozowych na terenie Rzeszowa w ramach regularnej komunikacji autobusowej. Poważnym problemem okazało się jednak zdobycie pojazdu do prowadzenia przewozów pasażerskich. Po wielu staraniach udało się wreszcie zakupić pierwszy autobus, ale dopiero po zaciągnięciu przez Zarząd Miejski krótkoterminowej pożyczki na okres dwóch lat. Autobus zakupiono w marcu od byłego przedsiębiorcy przewozowego Józefa Lewickiego, podobno na korzystnych warunkach. Był to przedwojenny autobus marki Polski Fiat 621R o numerze rejestracyjnym T-55063. Wprawdzie już mocno wyeksploatowany, ale dzięki zaangażowaniu i pomocy pracowników Straży Pożarnej szybko przygotowany do jazdy i w pełni sprawny technicznie. Posłużył on jako pierwszy środek transportu komunikacji miejskiej w powojennym Rzeszowie. Autobus garażował w pomieszczeniach Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Rzeszowie przy ul. Mickiewicza, gdzie w jednym z pomieszczeń mieściło się także biuro MKS.

Początkowo miał kursować na trasie Pobitno – Plac Farny, jednak w ostateczności, chcąc zapewnić szerszy dostęp do komunikacji, zdecydowano się na wydłużenie pierwszej linii przez ul. 3 Maja i Świerczewskiego do ul.Dąbrowskiego – bloki PZL. Pierwszymi kierowcami autobusu byli: Tadeusz Myśliwiec i Edward Żarski, a pierwszymi konduktorami: Antoni Broda i Władysław Kociak. Natomiast przedsiębiorstwem MKS kierował Stanisław Żatki, który był głównym organizatorem nowo powstałego przedsiębiorstwa.

Jak dumnie donosiła ówczesna „Rzeszowska Trybuna Robotnicza” w wydaniu z dnia 10 marca 1948 roku, autobus marki Polski Fiat miał kursować od 15 marca przez cały dzień od godziny 6:00 do 21:00. 
W rzeczywistości jednak, jak wspomina jeden z pierwszych kierowców Tadeusz Myśliwiec, autobus wyjechał na linię dopiero końcem marca i przez pierwszą dekadę kwietnia woził ludzi organizując w szczegółach regularną komunikację w mieście. Początkowo nie było wyznaczonych przystanków, a wsiadanie odbywało się przez zatrzymanie autobusu za pomocą machnięcia ręką. Na linii wraz z obsługą autobusu jeździł także kierownik MKS, który opracowywał szczegółowy rozkład jazdy i ustalał miejsca na przystanki. Pan Myśliwiec przyszedł pierwszego dnia do pracy na drugą zmianę i jak wspomina, pierwszy dzień jazdy autobusu na linii wywołał bardzo wielki entuzjazm wśród mieszkańców miasta. Przejazd całą trasą w jedną stronę trwał przeciętnie pół godziny.

Zdjęcia pochodzą z prywatnych zbiorów byłych oraz obecnych pracowników MPK Rzeszów oraz z archiwum MPK Rzeszów.

{AG}70-latMPK{/AG}

 

Dodaj komentarz