Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci z siedzibą w Krośnie

Opublikowane przez Roman Rz, 25.07.2018 r. o godz. 20:50     [aktualizacja: 2.08.2018 r. o godz. 19:55]

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci z siedzibą w Krośnie

Fundacja Wielkie Serce w Krośnie powstała z myślą o wspieraniu rodzin i systemu pieczy zastępczej. Fundacja poprzez swoje działania ma na celu pomoc i wspieranie rodziny w każdej sytuacji.

 

Każda RODZINA jest WAŻNA. Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa. Każde dziecko ma prawo do RODZINY.

 

Wsparcie przez: indywidualną pomoc rodzinom w dostępie do specjalistów – lekarza, psychologa, prawnika, pomoc w przygotowaniu dzieci / wychowanków do samodzielnego życia, pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach rodzinnych, propagowanie i tworzenie ruchu rodzicielstwa zastępczego, propagowanie wiedzy z zakresu praw dzieci i rodziny, reagowanie na sytuacje skierowane przeciwko dzieciom, krzywdzące i naruszające ich prawa, ale również przejawy złości, agresji i nienawiści występujące wśród dzieci i młodzieży poprzez założenie tzw. „skrzynki korczakowskiej”, organizację konferencji, eventów, szkoleń, warsztatów dla rodziców i młodzieży,
organizację kolonii, obozów, integracyjnych wyjazdów rodzinnych o charakterze integracyjnym oraz terapeutycznym.

 

źródło: http://www.fundacjawielkieserce.org/

Dodaj komentarz