Miasto i Uniwersytet Rzeszowski wspólnie będą dbać o „Lisią Górę”

Opublikowane przez Roman Rz, 28.03.2019 r. o godz. 07:05

Miasto i Uniwersytet Rzeszowski wspólnie będą dbać o „Lisią Górę”

Zgodnie z podpisanym 3 stycznia 2019 r. porozumieniem pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów i Uniwersytetem Rzeszowskim obie strony zobowiązały się do podejmowania wspólnych działań na rzecz „przyrodniczej i krajobrazowej rewaloryzacji i ochrony obszaru rezerwatu przyrody „Lisia Góra”.

 

Szczegółowe obszary badań i ochrony związane będą z biologiczno-kulturowym znaczeniem starodrzewu dębowego, zagrożeniami ze strony gatunków obcych i inwazyjnych oraz szkodliwych kolidujących z celami ochrony. W celu zapewnienia właściwej ochrony rezerwatu Uniwersytet Rzeszowski obejmuje nad rezerwatem przyrody „Lisia Góra” patronat naukowy. W jego ramach prowadzona będzie bieżąca współpraca naukowo-ekspercka z gminą.

 

Dodatkowym elementem współpracy będzie prowadzenie działań edukacyjnych i badań mających na celu m.in. optymalizację działań ochronnych, aktualizację wiedzy przyrodniczej, monitorowanie percepcji społecznej rezerwatu, prowadzenie zajęć dydaktycznych i edukacyjnych adresowanych do mieszkańców Rzeszowa, organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych związanych z ochroną i rewaloryzacją krajobrazów historycznych i kulturowo-przyrodniczych.

 

Dodaj komentarz