Smart Rzeszów. Inteligentne miasto w XXI wieku

Opublikowane przez Redaktor, 4.07.2018 r. o godz. 11:06     [aktualizacja: 13.07.2018 r. o godz. 12:46]

Smart Rzeszów. Inteligentne miasto w XXI wieku

Czym jest Smart City? To idea na inteligentne miasto. Rzeszów jest już na pewnym poziomie rozwoju, aby móc mówić o jego inteligencji, ale czy to wystarczy? Ciągle następują transformacje na wielu płaszczyznach. Rzeszów wykorzystuje różne technologie, ale to ciągle za mało, aby spełnić w pełni koncepcję Smart City. 22 października 2015 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się pierwsza konferencja pt. „O idei inteligentnych miast” z cyklu Inteligentne miasta XXI wieku – Smart Cities. Rektor Uniwesytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksander Bobko pogratulował pomysłowi Konradowi Fijołkowi koordynatorowi projektu, który trzyma pieczę nad tą ideą w Rzeszowie. Idea Smart Rzeszów to pomysł na inteligentny Rzeszów w różnych dziedzinach. Cykl konferencji które będą się odbywały co jakiś czas będą dawały płaszczyznę do dyskusji na tematy związane z ciągłym rozwojem miasta. Dr Anna Kołomycew – Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dr Anna Pięta-Szawara – Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego również podkreśliły znaczenie i powagę rozwoju miasta Rzeszowa w obecnym innowacyjnym i szybko rozwijającym się okresie technologicznym, jakim jest XXI wiek. Zaproszony na to spotkanie dr inż. Mirosław Hajder w ekspresyjny sposób opowiadał o możliwościach rozwojowych Rzeszowa na wielu płaszczyznach. Mówił o bezpieczeństwie, ochronie środowiska, poprawie transportu miejskiego, o inteligentnym zarządzaniu energią, o selekcji odpadów i oszczędności wody, a także o tym, jak to wszystko wdrażać w życie. W jego przekonaniu edukacja to najważniejszy aspekt tworzenia punktu początkowego w realizacji idei Smart Rzeszów. W drugiej części głos zabrał Konrad Fijołek, który mówił, że Rzeszów wykorzystuje różne technologie, ale to ciągle za mało, aby spełnić w pełni koncepcję Smart City. Podkreślił, że Rzeszów już teraz jest wysoko klasyfikowany w różnych rankingach, ale to za mało, aby móc dalej być w czołówce nowoczesnych miast. Należy robić wszystko, aby myśleć przyszłościowo już teraz, a przede wszystkim działać – zaznaczył Konrad Fijołek. Kolejna konferencja już 18 listopada pod hasłem „Smart Governance. Planowanie strategiczne i zarządzanie inteligentnymi miastami”. Nad konferencjami patronat objął rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego i prezydent Miasta Rzeszowa.

www.mojrzeszow.pl

Dodaj komentarz