Wyjątkowa rocznica… Od 100 lat służą Niepodległej

Opublikowane przez Roman Rz, 24.10.2018 r. o godz. 21:04

Wyjątkowa rocznica… Od 100 lat służą Niepodległej

Jednym z najważniejszych zadań zarówno samorządu jak i Terenowych Organów Administracji Wojskowej jest służenie mieszkańcom i Polsce Niepodległej – mówił Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski podczas uroczystości obchodów 100 – lecia TOAW, która odbyła się w Filharmonii Podkarpackiej. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie było współorganizatorem tego wydarzenia.

 

Termin tych obchodów (październik) nie jest przypadkowy. Dokładnie 27 października 1918 r. Rada Regencyjna podpisała ustawę o powszechnym obowiązku służby wojskowej, która powoływała do życia okręgowe komendy uzupełnień (OKU) i  powiatowe komendy uzupełnień (PKU), będące pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce.

 

Ks. bp Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski, powiedział podczas homilii w kościele Garnizonowym: -Tegoroczne obchody Terenowych Oddziałów Administracji Wojskowej  odbywają się w dniu szczególnym, bo 22 października, czyli w rocznicę inauguracji pontyfikatu Świętego Jana Pawła II, który powiedział wtedy do wiernych ważne słowa: Nie lękajcie się! Te słowa mają szczególne znaczenie, zwłaszcza w kontekście wojska i obronności.

 

Przykładem współczesnej, nowoczesnej formacji jest 21 Brygada Strzelców Podhalańskich. Od początku powstania jej żołnierze pełnili służbę w misjach w Syrii, Libanie i Bośni,  Albanii i Kosowie. Podhalańczycy byli również dwukrotnie uczestnikami operacji „Iracka Wolność” podczas V i IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, a w okresie od września 2009 roku do maja 2010 roku pełnili służbę w ramach VI zmiany PKW ISAF w Afganistanie. W 2012 roku 1 batalion strzelców podhalańskich z Rzeszowa wystawił Taktyczne Zgrupowanie Bojowe „Charlie” w ramach XIII zmiany PKW Afganistan.

 

Dzięki decyzji Prezydenta RP


Święto TOAW było także okazją do nadania stopni oficerskich oraz uhonorowania zasłużonych osób m.in. medalem z okazji „100 – lecia Odzyskania Niepodległości”, medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz statuetką „Marszałek Piłsudski na kasztance”.

 

Szczególne znaczenie miało nadanie stopni oficerskich dla księży alumnów. W latach 1959 – 1990 władze komunistyczne siłą wcieliły do wojska ponad 3 tys. księży, aby zniechęcić ich do seminarium. Komuniści przegrali; powołanie zwyciężyło. Znamienne jest to, że musiało minąć aż tyle lat, aby ci księżą mogli otrzymać nominacje oficerskie. Ale, dzięki decyzji Prezydenta RP, doczekali się…..

Dodaj komentarz