Badania laboratoryjne na rzecz rozwoju firm z Podkarpacia

Opublikowane przez Roman Rz, 7.11.2019 r. o godz. 14:04

Badania laboratoryjne na rzecz rozwoju firm z Podkarpacia

Regionalna Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących skupia 33 jednostki na Podkarpaciu. Jej głównym celem jest rozwój podkarpackich firm i przedsiębiorstw w oparciu o wykorzystanie lokalnego potencjału naukowo-badawczego.

 

„Powstanie Regionalnej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących to efekt badań firm z Doliny Lotniczej. Wyniki dowiodły, że podkarpackie firmy w 80% zlecają badania podzespołów i wyrobów w certyfikowanych laboratoriach poza województwem. Niestety, możliwości naszych laboratoriów były niewystarczające, by pokryć zapotrzebowanie rodzimego biznesu na potrzebne badania. Wiele rodzimych podkarpackich firm nie stać na utworzenie własnych laboratoriów. To jasny i czytelny sygnał, że takich usług brakuje” – mówił dr inż. Roman Tabisz z Podkarpackiego Centrum Innowacji w Rzeszowie.

 

W celu odwrócenia tego niekorzystnego zjawiska, Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) powołało do życia Regionalną Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (RSLBiW). W Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja „Innowacje-Pomiary-Akredytacje” zorganizowana przez PCI poświęcona powstaniu i rozwojowi sieci podkarpackich laboratoriów.

 

„Pierwotnie była to grupa 13 laboratoriów, potem doszły kolejne. Obecnie w sieci znajduje się 33 laboratoriów w tym 10 akredytowanych, które funkcjonują na uczelniach wyższych oraz w środowisku biznesowym” – powiedział Jacek Kubrak, prezes zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji.

 

 

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób reprezentujących podkarpackie uczelnie, laboratoria, firmy, urzędy administracji państwowej oraz samorząd województwa.

 

„Podkarpackie Centrum Innowacji odkrywa innowacyjne możliwości rozwoju naszego województwa. To doskonały pomost łączący świat nauki z przedsiębiorcami” – powiedziała Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki.

„PCI to instytucja, która stymuluje podkarpacką naukę. W efekcie badań powstają ambitne i wysokiej jakości produkty, prototypy i usługi, z których mogą korzystać firmy naszego województwa” – mówił Władysław Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego.

 

 

Regionalną Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących tworzą jednostki reprezentujące uczelnie: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski oraz WSIiZ w Rzeszowie. Pośród firm znajdują się m.in. Nestle Rzeszów, Gamrat Jasło, Huta Stalowa Wola.

 

„Każde z laboratoriów zachęcamy do uzyskania certyfikatu akredytacji wydawanego przez Państwowe Centrum Akredytacji. Certyfikat taki oznacza, że laboratorium działa kompetentnie i jest wstanie uzyskiwać ważne wyniki badań” – mówił dr inż. Roman Tabisz.

 

 

PCI działa jako akcelerator. Z jednej strony pomaga wykorzystać potencjał i wyposażenie pomiarowe oraz konkretne usługi bazy naukowej Podkarpacia, z drugiej zaś monitoruje lokalny przemysł od względem zapotrzebowania na badania laboratoryjne. Dysponując odpowiednią wiedzą umożliwiamy podjęcie wzajemnej współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami” – stwierdził Konrad Frontczak – dyrektor zarządzający ds. komercjalizacji badań Podkarpackiego Centrum Innowacji.

 

PCI ma ambitne plany, aby rozwijać Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

 

„W najbliższym czasie chcemy stworzyć skuteczne narzędzie informatyczne promujące usługi wszystkich laboratoriów zrzeszonych w RSLBiW. Chcemy informować także o możliwościach wsparcia laboratoriów w ramach aktualnego RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. To szansa na zakup i uzupełnienie profesjonalnego wyposażenia oraz uzyskanie potrzebnych certyfikatów” – podsumował Konrad Frontczak.

 

 

Rafał Białorucki

Dodaj komentarz