Jak skutecznie udzielić pierwszej pomocy

Opublikowane przez Redaktor, 25.06.2014 r. o godz. 10:26     [aktualizacja: 12.07.2018 r. o godz. 18:39]

Jak skutecznie udzielić pierwszej pomocy

1. OCEŃ BEZPIECZEŃSTWO najpierw swoje, a dopiero potem poszkodowanego (ZATRZYMAJ SIĘ – POPATRZ – POMYŚL – DZIAŁAJ)

2. WEZWIJ do pomocy osoby postronne

3. ZABEZPIECZ MIEJSCE ZDARZENIA przed dodatkowymi zagrożeniami (ogień, prąd, woda) lub osobami postronnymi;

4. OCEŃ ZDARZENIE (m.in. liczbę poszkodowanych, ich stan);

5. Jeżeli to możliwe usuń jak najszybciej CZYNNIK DZIAŁAJĄCY NA POSZKODOWANEGO (np. oparzonego od źródła ognia) i zabezpiecz poszkodowanego przed możliwością dodatkowych urazówlub innych zagrożeń;

6. OCEŃ STAN POSZKODOWANEGO:
– ocena stanu przytomności (próba nawiązania kontaktu słownego, wzrokowego);
– ocena funkcji życiowych – ocena drożności górnych dróg oddechowych (przy odchylonej do tyłu głowie),
– ocena oddechu
– ocena oznak krążenia (tylko wykwalifikowane służby);
– poszukaj u poszkodowanego innych oznak obrażeń lub uszkodzeń;

7. WEZWIJ FACHOWĄ POMOC: 999 lub 112, podaj:
– miejsce zdarzenia (adres lub znany obiekt koło tego wydarzenia), ilość poszkodowanych, ich stan i wygląd;

8. W zależności od stanu poszkodowanego
– UDZIEL PIERWSZEJ POMOCY:
– UDROŻNIJ GÓRNE DROGI ODDECHOWE przez odchylenie głowy do tyłu;
– zatamuj widoczne krwotoki;
– w razie braku oddechu – rozpocznij resuscytację krążeniowo oddechową („SZTUCZNE ODDYCHANIE” – 30 UCIŚNIĘĆ KLATKI PIERSIOWEJ / 2 WDECHY); jeśli jest
– zastosuj Automatyczny Elektryczny Defibrylator zewnętrzny „AED”;
– opatrz pozostałe obrażenia;
– jeśli podejrzewasz uraz kręgosłupa – nie ruszaj poszkodowanym (chyba, że dojdzie do zagrożenia ciebie lub osoby której udziela się pierwszej pomocy lub potrzebna jest ewakuacja);

9. JEŚLI JEST KONIECZNOŚĆ – EWAKUUJ poszkodowanego z zagrożonego miejsca lub transportuj do najbliższego lekarza lub specjalisty z zakresu medycyny;

10. POZOSTAŃ PRZY POSZKODOWANYM DO CZASU PRZEJĘCIA PRZEZ FACHOWE SŁUŻBY I KONTROLUJ JEGO STAN
(czy ma zachowany oddech, co 2 minuty przez 10 sekund sprawdzaj). W razie potrzeby reaguj zależnie od objawów.

Dziesięć podstawowych rad według:   RES-MAX

 

Dodaj komentarz