Koniec papierowych skierowań do specjalistów

Opublikowane przez Krzysztof, 30.12.2020 r. o godz. 15:52

e-skierowanie

Koniec papierowych skierowań do specjalistów

Do 8 stycznia 2021 będziemy mogli korzystać jeszcze z klasycznych, papierowych skierowań do szpitali i specjalistów.

Po tym czasie skierowania dostępne będą niemal tylko w formie elektronicznej.

 

 

Innowacje

 

E-skierowanie to rozwiązanie wprowadzone zaraz po e-recepcie. Dzięki niemu pacjenci mają swobodny dostęp do swoich dokumentów i w znacznym stopniu ograniczają kontakt z innymi chorymi, ponieważ nie muszą odbierać recept i skierowań osobiście w ośrodkach zdrowia. Plusem e-skierowania jest także fakt, że nie ma potrzeby okazywania go podczas rejestracji np. w przychodni specjalistycznej – do zarejestrowania wystarczy podanie numeru dokumentu.

 

 

 

Czy jesteśmy gotowi?

 

Do 8 stycznia 2021 r. papierowe skierowania w większości mają zniknąć. Odejście od tradycyjnych metod wystawiania dokumentów medycznych wydaje się pożądane w obecnej sytuacji epidemicznej. Według danych z 27. grudnia br. obecnie na Podkarpaciu blisko 280 placówek medycznych wystawia i przyjmuje e-skierowania:

 

 

Wszystkie placówki, które obsługują e-receptę (a robią to już naprawdę wszystkie) powinny być technicznie gotowe do e-skierowań. Idealnie z pewnością nie będzie, gdyż zawsze może zdarzyć się awaria, czyjś zapomniany login bądź zwyczajny brak prądu. Tak samo jak papierowe recepty, tak i papierowe skierowania są i będą honorowane w przypadku takich zdarzeń. Placówki mają czas do 8. stycznia 2021 by dokonać ostatnich „szlifów” i być gotowym na kolejną część e-zdrowia. – mówi Rafał Śliż Rzecznik Prasowy Podkarpackiego NFZ.

 

 

 

e-skierowanieStatystyka

 

Od momentu wprowadzenie e-skierowań, do końca października 2020 r. z możliwości wystawienie e-skierowania skorzystało ok. 33. tysięcy lekarzy w całej Polsce, którzy wystawili łącznie ponad 3 mln takich dokumentów. W każdym tygodniu funkcjonowania e-skierowań do systemu dołączało około 140 nowych podmiotów. Obecnie dynamika przyrostu nowych e-skierowań znacznie wzrosła – tylko w październiku 2020 wystawiono ich prawie tyle samo, co w pierwszych ośmiu miesiącach roku łącznie. Przełomowy moment nastąpił w lipcu br.: w porównaniu z czerwcem wystawiono wtedy prawie 6 razy więcej tych elektronicznych dokumentów.

 

 

Najliczniejszą grupę pacjentów, którzy otrzymali e-skierowanie, stanowią ci powyżej sześćdziesiątego roku życia i jest to około 35. tys. chorych. Najwięcej skierowań jest wystawianych do poradni okulistycznych, chirurgicznych i urazowo-ortopedycznych.

 

 

 

Ulotka NFZCo z osobami starszymi?

 

Mimo to, jak wynika z danych przekazanych przez NFZ, 33,87% korzystających ze strony pacjent.gov.pl to osoby młode w wieku 25-34 lat. Tymczasem pacjenci z grupy wiekowej 65+ stanowią jedynie około jedenastu procent zainteresowanych. Może to wynikać z faktu nieposiadania urządzeń mobilnych, które pozwalają na takie działania lub z braku umiejętności czy obaw związanym z korzystaniem z sieci w sprawach tak osobistych i ważnych. Ministerstwo Zdrowia przygotowało ulotkę dla osób w podeszłym wieku, która ma informować o nowych możliwościach oraz zachęcić i zaprezentować jak korzystać z IKP.

 

 

 

 

Na co e-skierowanie?​​

 

Od 8 stycznia e-skierowanie będzie wystawiane obowiązkowo na takie usługi medyczne jak: wizyty u lekarzy specjalistów, leczenie szpitalne, badania medycyny nuklearnej, tomografię komputerową finansowaną ze środków publicznych oraz innych, rezonans magnetyczny, endoskopię przewodu pokarmowego oraz badania echograficzne płodu finansowane ze środków publicznych. Na pozostałe świadczenia medyczne skierowania będą wystawiane w sposób tradycyjny, na papierze.

 

 

 

e-skierowanieSporo plusów

 

E-skierowanie niesie ze sobą wiele korzyści:

– można zapisać się na wizytę u specjalisty lub badanie bez konieczności osobistej rejestracji lub późniejszego okazywania tradycyjnego skierowania,

– dane pacjenta są pobierane automatycznie podczas rejestracji, nie trzeba już dyktować peselu itp.,

– nie można zgubić skierowania,

– koniec trudności w odczytaniu zapisów na tradycyjnym skierowaniu,

– lekarz ma dostęp do wystawionych w przeszłości e-skierowań swojego pacjenta, dzięki czemu ma lepszy obraz przebiegu leczenia,

– w przypadku nieprawidłowości lekarz może anulować skierowanie,

– pacjent ma możliwość śledzenia historii leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta.

 

 

 

Formy e-skierowania

 

Pacjent może otrzymać e-skierowanie poprzez sms, e-mail oraz przez wydruk informacyjny. Dwie pierwsze formy wymagają posiadania aktywnego Internetowego Konta Pacjenta. Jeśli konto jest nieaktywne lub brakuje w nim nr. telefonu i adresu e-mail, pacjent otrzyma wydruk informacyjny. Pacjent sam decyduje o formie w jakiej chce dostać e-skierowanie. Wiadomości mailowe są wysyłane z eskierowanie@pacjent.gov.pl, natomiast smsy od nadawcy e-zdrowie.

 

 

 

Kto zobaczy moje skierowanie?

 

Dostęp do wystawionego skierowania ma pacjent za pomocą swojego IKP, osoba upoważniona przez pacjenta, lekarz wystawiający e-skierowanie, pracownik medyczny rejestrujący pacjenta, pracownik medyczny, jeśli został upoważniony przez pacjenta oraz każdy pracownik medyczny w przypadku, gdy zagrożone jest życie pacjenta.

Dodaj komentarz