Koniec teleporad – pacjenci wracają do przychodni

Opublikowane przez Krzysztof, 17.03.2021 r. o godz. 09:31

teleporada

Koniec teleporad – pacjenci wracają do przychodni

Teleporady stały się obowiązująca formą kontaktu z wieloma lekarzami od czasu wybuchu pandemii covid-19. Budziły sprzeciw i kontrowersje, a wielu uważa, że są przyczyną znacznego pogorszenia się stanu zdrowia rzeszy pacjentów. 15 marca 2021 zdecydowano o zmianie formy i dostępności teleporad.

 

 

Teleporada tylko za zgodą pacjenta

 

Według nowych zarządzeń od 16 marca 2021 roku lekarz pierwszego kontaktu nie może narzucić pacjentowi rozmowy telefonicznej – jeśli pacjent życzy sobie spotkać się z lekarzem osobiście, nie można mu tego zabronić, poza kilkoma wyjątkami. Gdy lekarza odmawia przyjęcia pacjenta w placówce, należy zgłosić to pod alarmowym numerem 800 190 590.

 

 

 

Kiedy masz prawo do wizyty bezpośredniej?

 

Z wizyty bezpośredniej możesz skorzystać, gdy:

 

– ty lub twój opiekun nie wyrażacie zgody na teleporadę,

– cierpisz na przewlekłą chorobę i twój stan pogorszył się albo zmieniły się objawy,

– istnieje podejrzenie nowotworu,

– twoje dziecko ma mniej niż 6 lat,

– masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

 

 

 

Teleporada – kiedy ją wybrać?

 

W teleporady warto skorzystać w następujących przypadkach:

 

– podejrzewasz u siebie covid-19,

– potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma twoją dokumentację medyczną,

– potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma woją dokumentację medyczną,

– potrzebujesz zaświadczenia o twoim stanie zdrowia,

– twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

 

 

 

Teleporada – co uzyskasz przez telefon?

 

Z teleporady można skorzystać, w przypadku gdy chcesz uzyskać następujące dokumenty:

– zalecenie,

– e-zwolnienie,

– e-skierowanie,

– e-receptę,

– zlecenie na test na koronawirusa,

– sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

 

 

 

Od wczoraj teleporada musi odbyć się też najpóźniej dzień po zgłoszeniu przez pacjenta chęci jej odbycia. Może odbyć się później, jeśli zgodę na to wyrazi pacjent.

 

 

 

Przebieg teleporady

 

Od momentu odebrania telefonu od lekarza, teleporada powinna przebiegać w następujący sposób:

 

  1. Potwierdzenie tożsamości pacjenta na podstawie danych.
  2. Wywiad z pacjentem oraz analiza dokumentacji ocznej.
  3. Postawienie diagnozy i ustalenie sposobu leczenia.
  4. Ocena czy teleporada jest wystarczająca.
  5. Ewentualna informacja o konieczności stawienia się na wizytę telefoniczną.

Dodaj komentarz