Konkurs dla młodych inżynierów

Opublikowane przez Krzysztof, 10.12.2020 r. o godz. 11:21

Techniczny konkurs politechniki

Konkurs dla młodych inżynierów

Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej z siedzibą w Stalowej Woli ogłosił konkurs Od pomysłu do przemysłu, który jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich i zawodowych całej Polski. Ma na celu zachęcenie młodych ludzi do wcielania w życie swoich pomysłów i poznawania zawodów,
które wybrali.

 

 

Od pomysłu do przemysłu

 

Do wyboru są dwie kategorie. Biorący udział w pierwszej muszą od początku do końca samodzielnie wymyślić i stworzyć projekt do uruchomienia. Zainteresowani drugą kategorią mają podobnie zadanie, ale mechanizm ma być inspirowany tutorialami oraz rozwiązaniami Open Source. W tym ostatnim można wprowadzać zmiany i będzie to dodatkowym atutem. Konkurs w obu kategoriach zakłada więc zaprojektowanie, budowę i uruchomienie systemów automatyki, urządzeń elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych. W Konkursie mogą startować pojedyncze osoby oraz zespoły złożone z dwóch członków.

 

 

Przebieg konkursu 

 

Organizatorzy czekają na zgłoszenia uczniów do 30 grudnia 2020 roku. Do 23 stycznia 2021 zgłoszeni otrzymają dane umożliwiające logowanie się na platformie konkursowej. Do 7 lutego organizator dostarczy uczestnikom niezbędne wytyczne m.in. dotyczące dokumentacji technicznej projektu. Do 15 marca 2021 będzie można przesyłać projekty przez wskazaną platformę. Termin gali rozdania nagród zostanie ogłoszony najpóźniej 5 marca. Jak widać trzeba trzymać rękę na pulsie. Udział w konkursie może zgłosić sam uczeń lub nauczyciel pełniący funkcje opiekuna projektu. W przypadku zgłaszania osób niepełnoletnich należy wypełnić dodatkowe dokumenty.

 

 

Co można wygrać?

 

W tegorocznej V już edycji Konkursu nagrody rzeczowe otrzymają osoby lub grupy, które zajęły trzy pierwsze miejsca w kategorii Projekty autorskie lub Projekty inspirowane. Wyłoniony zostanie także laureat Nagrody publiczności. Przewidziano również nagrodę dla jednego z opiekunów. Laureaci konkursu będący uczniami klas maturalnych otrzymają 100 dodatkowych punktów rekrutacyjnych w przypadku kandydowania na studia na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli w roku akademickim 2021/2022. Jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna, wszystkie prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy.

 

 

Cele konkursu

 

Konkurs Od pomysłu do przemysłu na na celu zainteresowanie uczniów różnymi dziedzinami techniki, ukierunkowanie na rozwój zawodowy, pobudzenie kreatywności oraz zaszczepienie w nich technologicznych pasji. Organizatorzy chcą także promować uczniów szczególnie uzdolnionych i zaangażowanych oraz zachęcić ich do podejmowania studiów na kierunkach technicznych.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Koła Naukowego Informatyki Przemysłowej.

 

Dodaj komentarz