Politechnika Rzeszowska nawiązała współpracę z Akademickim Liceum

Opublikowane przez Krzysztof, 14.12.2020 r. o godz. 14:14

Politechnika Rzeszowska nawiązała współpracę z Akademickim Liceum

Rzeszowska Politechnika 11 grudnia podpisała porozumienie o współpracy z
Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Uczelnia objęła także
honorowym patronatem klasę o profilu sztuka i projektowanie.

 

 

ALODzięki porozumieniu uczniowie objętej patronatem klasy będą odbywać zajęcia prowadzone przez pracowników Politechniki Rzeszowskiej, co zwiększy ich poziom wiedzy i umiejętności. Licealiści będą mogli uczestniczyć w specjalnych zajęciach na uczelni oraz brać czynny udział w działalności kół naukowych. Akademickie Liceum Ogólnokształcące podjęło się wprowadzenia do planu nauczania klasy o profilu sztuka i projektowanie przedmiotu o nazwie podstawy projektowania. Jego program będzie obejmował podstawę rysunku, projektowanie wnętrz i przedmiotów użytkowych, a także stron internetowych oraz reklam.

 

 

 

Po odbyciu czteroletniej nauki w klasie objętej patronatem, uczniowie będą przygotowani do podjęcia nauki na takich akademickich kierunkach jak grafika, sztuki wizualne czy architektura. Ten ostatni od lat jest obecny na Politechnice Rzeszowskiej. Wieku absolwentów ALO wybiera studia na Politechnice. Zdolni uczniowie klasy o profilu sztuka i projektowanie będą objęciu szczególną opieką pracowników Uczelni w celu ukierunkowania i podniesienia poziomu ich wiedzy. Porozumienie umożliwi też pracownikom szkoły średniej uczestnictwo w wybranych konferencjach organizowanych na Politechnice.

 

 

 

politechnika rzeszoska

 

Dokumenty zostały podpisane przez rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. inż. Piotra Koszelnika dziekana Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury prof. dr. hab. inż. Lecha Lichołaia oraz mgr Renatę Łunarską dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Realizacją patronatu zajmie się z ramienia PRz dr inż. arch. Anna Sikora, a z ramienia ALO mgr Marta Wójcik-Czerwińska.

 

 

Warto zauważyć, że Akademickie Liceum Ogólnokształcące prowadzone jest przez WSIiZ, z którym Politechnika ma zamiar prowadzić współpracę także na innych płaszczyznach. Podpisujący porozumienie byli przekonani, że inicjatywa będzie korzystna dla obu stron.

 

 

Dodaj komentarz