Rozpoczęły się zapisy do Rzeszowskiej Akademii Inspiracji

Opublikowane przez Redaktor, 9.09.2014 r. o godz. 11:06

Rozpoczęły się zapisy do Rzeszowskiej Akademii Inspiracji

Rozpoczęły się zapisy do Rzeszowskiej Akademii Inspiracji (RAI) prowadzonej przez WSIiZ. W bezpłatnych warsztatach rozwijających m.in. pasje naukowe i logiczne myślenie może wziąć udział do 85 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Rzeszowa i okolic. 

Bezpłatne zajęcia III edycji RAI rozpoczną się 27 września. Rekrutacja trwa do 26 września. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane są drogą mailową na adres kontakt@rai.edu.pl.  Należy podać imię, nazwisko i wiek dziecka oraz wybrany program, a także telefon kontaktowy i adres e-mail do prawnego opiekuna.

 

– Prowadzimy nabór do grup dla uczniów szkół średnich. Nie ma już wolnych miejsc w programach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jest to efekt szeroko zakrojonej akcji promocyjnej. Ponadto pierwszeństwo w zapisach mieli kursanci z list rezerwowych z poprzedniej edycji. Było to kilkadziesiąt osób – nie ukrywa Olga Kurek-Ochmańska, dyrektor Rzeszowskiej Akademii Inspiracji.

 

RAI to innowacyjny projekt edukacyjny stworzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie. Jego naczelna idea to pomoc dzieciom i młodzieży w rozwijaniu kompetencji, które pozwolą odkrywać pasje, radzić sobie z manipulacją społeczną, podejmować decyzje, logicznie i analitycznie, ale także oryginalnie i twórczo myśleć oraz działać w zespole. Warsztaty odbywać się będą w salach dydaktycznych i laboratoriach specjalistycznych WSIiZ.

– Każdy program to 40 godzin zajęć realizowanych w sobotnie przedpołudnia od września do grudnia 2014. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, w małych grupach, nie ma wykładów. Kładziemy nacisk na interakcję i aktywny udział uczestników – zachęca Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.

Programy przygotowali wykładowcy, psycholodzy, nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem i eksperci-praktycy. „Rozwój twórczego myślenia” to program dla najmłodszych uczniów z klas 1-3. Dzieci uczą się m.in. wykorzystywać podstawowe techniki mnemotechniczne, aby skuteczniej radzić sobie w szkole i rozwiązywać problemy w życiu codziennym. Podczas warsztatów cyrkowych poprzez ćwiczenia aktywizują pracę obu półkul mózgowych, rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową i poprawiają koncentrację i uwagę.

Zajęcia „Rozwój pasji naukowych i odkrywczych” dla uczniów z klas 4-6 odbywają się w specjalistycznych laboratoriach WSIiZ (m.in. chemii kosmetycznej, mikrobiologii, kryminalistyki). Dzieci odkrywają pasje naukowe wykonując ciekawe doświadczenia. Poznają odpowiedzi na pytania: co widać pod mikroskopem, jak powstają kosmetyki i detergenty, czym jest dźwięk?

– Dla gimnazjalistów mamy programy „Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich”„Rozwój potencjału osobistego”, który wpływa na rozwój emocjonalny, zdolności poznawcze, poczucie własnej wartości i poprawę relacji z innymi. Uczestnicy nabywają umiejętności koncentracji, zapamiętywania, płynności, giętkości i oryginalności myślenia – przekazuje Olga Kurek-Ochmańska – Istotną umiejętnością, trenowaną na zajęciach, jest kreatywne rozwiązywanie problemów. Dzięki wytrenowanym umiejętnościom radzenia sobie ze stresem i kreatywnej autoprezentacji uczestnicy będą lepiej radzić sobie np. podczas egzaminów szkolnych. Modułem uzupełniającym są „Podstawy krytycznego myślenia”.

Dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych przygotowaliśmy programy „Rozwój inicjatywności i przedsiębiorczości” oraz „Rozwój analitycznego myślenia” i dodatkowo  „Trening umiejętności liderskich”. Licealiści mogą np. wcielić się w rolę przedsiębiorcy startującego z nowym, innowacyjnym biznesem. Stają oko w oko z inwestorem i zdobywają wirtualny kapitał, prowadzą wirtualne przedsiębiorstwo, mierzą się z konkurencją i stają przed dylematami typowymi dla menadżera.  Zarobione pieniądze inwestują na giełdzie w oparciu o grę decyzyjną Cash Flow. Dzięki uczestnictwu w zajęciach kursanci poznają lepiej swoje predyspozycje i talenty, uczą się asertywności, nabierają odwagi w wyrażaniu siebie i w stawianiu czoła problemom i wyzwaniom.

Patronat nad RAI objął Prezydent Miasta Rzeszowa, Tadeusz Ferenc. Patronat medialny sprawują „Perspektywy” i „Polskie Radio Rzeszów”. Technologiczny patronat nad przedsięwzięciem objęła rzeszowska firma „Ideo”, a patronat merytoryczny „Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji”. Udział dzieci w zajęciach finansowany jest z programu stypendialnego fundowanego przez Bank Zachodni WBK i Santander Universidades.

Więcej informacji o programach i prowadzących na stronie www.rai.edu.pl

Dodaj komentarz