Split payment – mechanizm przeciwko oszustom podatkowym

Opublikowane przez Roman Rz, 17.07.2018 r. o godz. 11:33     [aktualizacja: 18.07.2018 r. o godz. 19:06]

Split payment – mechanizm przeciwko oszustom podatkowym

Co to jest split payment

Split payment ma chronić przed wyłudzaniem podatku VAT oraz zwiększać przez to budżet państwa. Mechanizm jest prosty. Kwota do zapłaty jest rozdzielana na dwa strumienie, które kierowane są na dwa oddzielne konta. Kwota do zapłaty idzie na konto sprzedającego, a rozdzielona należność podatku kierowana jest na specjalny rachunek VAT. Jeśli przedsiębiorca ma kilka rachunków w banku/ach, to do każdego konta jest tworzony rachunek VAT. Środki na rachunku VAT będą mogły być dysponowane na zapłatę np. Urzędowi Skarbowemu zobowiązań z tytułu podatku VAT, zapłatę kontrahentowi w części kwoty VAT lub przelewane na podstawowe konto firmowe, ale na odpowiedni wniosek kierowany do naczelnika urzędu skarbowego (i tu naczelnik ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku).

 

Chociaż split payment wszedł w życie 1 lipca 2018 r. to system ten jest dobrowolny. Patrząc na to z punktu widzenia przedsiębiorcy to mechanizm ten jest dość wygodny (mowa tu o uczciwych i lojalnych patriotów podatkowych – mówiąc żartobliwie). Należy zaznaczyć, że to nabywca decyduje o tej formie płatności, a sprzedawca musi się dostosować.

 

 

Dodaj komentarz