Uroczystość nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Opublikowane przez Redaktor, 25.06.2014 r. o godz. 07:07

Uroczystość nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

W dniu 13 czerwca 2014 r. w Rzeszowskim Ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medalami zostały odznaczone Pary Jubilatów, które przeżyły ze sobą 50 i więcej lat.

Uroczystego aktu dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta RP dokonał Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc. Parom wręczono legitymacje, listy gratulacyjne, kwiaty i zaproszono na poczęstunek.

Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc wyraził swój podziw i uznanie dla Szanownych Jubilatów, podkreślając ich trud włożony w zapewnieniu bytu rodzinie i w wychowaniu dzieci oraz szczególny wkład w rozwój Miasta Rzeszowa. Szanownym Jubilatom Prezydent pogratulował tak długiego stażu małżeńskiego i życzył kolejnych jubileuszy, przeżytych w zdrowiu, pełnych radości i miłości.

Podniosłą chwilę uczczono, wznosząc toast symboliczną lampką szampana, przy dźwiękach „Marsza Mendelsona”.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali odznaczeni:

1. Państwo Zofia i Stanisław BANYŚ (60 lat)
2. Państwo Józefa i Tadeusz CZARNIK
3. Państwo Stanisława i Józef GULIŃSCY
4. Państwo Anna i Ryszard KICZOR
5. Państwo Władysława i Roman KOWALSCY
6. Państwo Bogusława i Jerzy LUDERA
7. Państwo Stanisława i Zygmunt MAC
8. Państwo Maria i Franciszek MENDOŃ
9. Państwo Maria i Edward MIERNIK
10. Państwo Marianna i Wojciech NAPIÓRKOWSCY
11. Państwo Danuta i Kazimierz SPÓLNIK
12. Państwo Halina i Witold WAPIŃSCY
13. Państwo Alina i Józef ŻUK

Szanownym Jubilatom z okazji Jubileuszu składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i szczęścia na dalsze lata wspólnego życia.

źródło (tekst i zdjęcie): rzeszow.pl

Dodaj komentarz