Lucyna Sokołowska będzie także reprezentować samorządy z całej Polski

Opublikowane przez Roman Rz, 6.02.2019 r. o godz. 12:31

Lucyna Sokołowska będzie także reprezentować samorządy z całej Polski

Lucyna Sokołowska, członek zarządu powiatu rzeszowskiego, która reprezentuje powiat rzeszowski trafiła do grona specjalistów zasiadających w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Jednym z jej zadań będzie m.in. opiniowanie aktów prawnych ważnych dla lokalnych społeczności.

 

Głównym zadaniem KWRiST jest rozpatrywanie przez rząd problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Obszar zagadnień poruszanych przez komisję jest zatem bardzo szeroki. Od np. spraw związanych z polityką unijną, problemami dotyczącymi infrastruktury i rozwoju regionalnego, po edukację, sport i kulturę.

 

W komisji zasiadają: minister właściwy do spraw administracji publicznej, 11 przedstawicieli powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz samorządowcy wyznaczeni przez ogólnopolskie organizacje samorządu terytorialnego. Reprezentanci obu stron pracują w 12. zespołach problemowych oraz 3. grupach roboczych. Do KWRiST L. Sokołowska została rekomendowana przez Związek Powiatów Polskich, stowarzyszenie, które ma swoją bogatą historię sięgającą dwudziestolecia międzywojennego ub. wieku.

 

„Moim głównym zadaniem w komisji będzie analizowanie i opiniowanie aktów prawnych i normatywnych. Będę się starała także o to, aby kontakty między samorządowcami i przedstawicielami rządu były skuteczne i przynosiły wymierne efekty dla lokalnych społeczności” – mówi Lucyna Sokołowska.

 

To też promocja naszej małej ojczyzny

Lucyna Sokołowska w samorządzie (gminnym, wojewódzkim i powiatowym) pracuje już od 12 lat. Głównie zajmowała się audytem i kontrolą. Od 2006 r. pełni funkcję członka zarządu powiatu rzeszowskiego.
Józef Jodłowski – starosta rzeszowski nie ukrywa satysfakcji, że do tej prestiżowej komisji została rekomendowana osoba z instytucji, którą zarządza.

 

„To dowód na to, że nie miejsce zamieszkania jest istotne. Ważne są kompetencje i wiedza. Cieszy zatem, że wybór padł na osobę, która pracuje na rzecz powiatu rzeszowskiego. Poza tym… zawsze cieszę się z tego, gdy ktoś z naszego regionu odnosi w Polsce sukces. Jest to przecież zauważalny przykład promocji naszej małej ojczyzny” – mówi Józef Jodłowski.

 

Decyzje i rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, w której zasiada Lucyna Sokołowska mają istotne znaczenie dla mieszkańców całego kraju. W Polsce funkcjonuje 314 powiatów, które skupiają od kilku do kilkunastu sąsiadujących ze sobą gmin oraz 66 miast na prawach powiatu (tzw. powiaty grodzkie).

 

Dodaj komentarz