Nabór na rachmistrzów spisowych – wymagania i stawki

Opublikowane przez Krzysztof, 4.02.2021 r. o godz. 16:45

spis ludności 2021

Nabór na rachmistrzów spisowych – wymagania i stawki

Od 1 do 9 lutego trwa rekrutacja na rachmistrzów spisowych, którzy będą zbierać dane w czasie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

 

 

 

spis ludności 2021Spis rozpocznie się 1 kwietnia. Zgodnie z przyjętą przez rząd nowelizacją ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 czas trwania procedury, będzie wydłużony i potrwa do 30 września. Pierwotnie Spis miał się zakończyć 30 czerwca.

 

 

 

Aby zostać rachmistrzem trzeba mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, ukończyć przynajmniej szkołę średnią, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Rachmistrz powinien także posiadać urządzenie mobilne, na którym będzie pracował.

 

 

 

Do zadań rachmistrza należy:

 

 

– przeprowadzenie rozmów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 – dane będą spisywane w dedykowanej aplikacji na urządzeniu mobilnym,

 

 

– zebranie danych zgodnie z metodą i kluczem pytań w aplikacji formularzowej,

 

 

– ewentualne przejęcie części zadań innych rachmistrzów w przypadku ich rezygnacji, zachorowań lub gdy dotrzymanie terminu ukończenia spisu będzie zagrożone.

 

 

 

spis ludności 2021Praca zawodowa lub edukacja nie uniemożliwiają wykonywania obowiązków rachmistrza, ponieważ pory telefonowania lub odwiedzania obywateli można dopasować do swojego plany dnia.

 

 

 

Wnioski o przyjęcie na stanowisko rachmistrza można składać osobiście w urzędach gmin lub elektronicznie. W obu przypadkach należy pamiętać o podpisie i odpowiedniej dacie. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

 

 

 

Według zapowiedzi stawki dla rachmistrzów zostaną ujednolicone i będą wynosić 6 zł brutto za jeden przeprowadzony wywiad spisowy. Z rachmistrzami będzie podpisana umowa zlecenie. 

 

 

 

spis ludności 2021

Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie online, a potem będą zobowiązani do napisania testu wiedzy z zakresu programu szkolenia. Trzeba uzyskać min. 60% poprawnych odpowiedzi by zaliczyć test pozytywnie. Spośród osób, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, wyłonione zostaną te, które w czasie od 1 kwietnia do 30 września 2021 będą pełniły funkcję rachmistrzów spisowych. Decydować będzie ilość punktów oraz najszybszy czas wypełnienia testu.

 

 

 

Narodowy Spis Powszechny wykonywany jest co 10 lat. Dostarcza on administracji publicznej, instytucjom naukowym, mediom, ośrodkom analitycznym, szkołom wyższym pełnej informacji o strukturze społeczno-demograficznej kraju i sytuacji ekonomicznej Polaków.

Dodaj komentarz