Rekrutacje na rzeszowskich uczelniach

Opublikowane przez Krzysztof, 11.01.2021 r. o godz. 11:23

rekrutacja 2021 Rzeszów

Rekrutacje na rzeszowskich uczelniach

Semestr zimowy dobiega końca, studenci przygotowują się do sesji egzaminacyjnej, a uczelnie rozpoczynają nabór na studia II stopnia oraz podyplomowe.

 

 

Politechnika Rzeszowska

 

Uczelnia zaprasza osoby zainteresowane studiami II stopnia, do wzięcia udziału w rekrutacji. Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji trwa do 19 lutego 2021 roku do godziny 15.00. Na kandydatów czeka 17 kierunków studiów na różnych wydziałach. Zaproszeni są zarówno obecni i byli studenci Politechniki Rzeszowskiej, jak i posiadacze tytułu inżyniera, uczący się dotąd na innych uczelniach. Do wyboru są m.in. architektura, geodezja i planowanie przestrzenne, zarządzanie i inżynieria produkcji, biotechnologia, informatyka, logistyka, elektrotechnika czy mechatronika. Dostępne są studia stacjonarne i niestacjonarne. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 złotych dla wszystkich kierunków z wyłączeniem architektury, która będzie wymagać wpisowego w wysokości 150 zł.

 

 

Politechnika zaprasza także na studia podyplomowe na kierunkach zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
project manager i programowanie robotów przemysłowych. Pierwsze rekrutacje zamykają się 15 stycznia. Większość
kierunków nie wymaga opłaty rekrutacyjnej.

 

 

rekrutacja 2021 RzeszówUniwersytet Rzeszowski

 

W tym roku Uniwersytet zaproponował inżynierom kontynuację nauki na dziesięciu różnych kierunkach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wśród nich znajdziemy fizykę, mechatronikę, technologię żywości i żywienia człowieka, architekturę krajobrazu, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami czy rolnictwo. Większość z nich nie pokrywa się z kierunkami zaproponowanymi przez Politechnikę Rzeszowską. Osoby z tytułem inżyniera, które studiowały na innym kierunku niż ten, na który chcą się dostać, są zobowiązane do przejścia rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej ich umiejętności i wiedzę. Wykaz zagadnień znajduje się na stronie internetowej uczelni. Rejestracja kandydatów trwa do 21 lutego br. roku. Cudzoziemcy oraz Polacy z maturą zagraniczną do 12 lutego muszą przedstawić Centralnej Komisji Edukacyjnej komplet dokumentów. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

 

 

Uniwersytet prowadzi także nabór na studia podyplomowe skierowany do pedagogów, nauczycieli, pracowników
sektora publicznego i administracji. Do wyboru są takie kierunki jak bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
w podmiotach leczniczych, certyfikowany coach, finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej,
grafika komputerowa, historia – rozwój zawodowy nauczycieli i inne. Pierwsze zjazdy planowane są na luty lub
marzec 2021. Studia obejmują dwa lub trzy semestry, za każdy z nich trzeba zapłacić około 2000 zł (wysokość opłat
różni się w zależności od kierunku).

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

 

Tymczasem WSIiZ swoją rekrutację będzie prowadził do 31 marca 2021. W jej ramach dostępne są zarówno kierunki pierwszego jak i drugiego stopnia, prowadzone w całości w języku angielskim lub polskim. Przykładowo w języku polskim na kierunku informatyka proponowane są cztery interesujące specjalności: analitykę IT w biznesie, grafika w rozrywce cyfrowej, inżynieria produkcji, oprogramowanie i bezpieczeństwo i sieci komputerowe – CISCO. Na WSIiZ można rozpocząć już od marca akredytowane przez Ministerstwo Zdrowia studia pielęgniarskie I stopnia. Studia I stopnia w języku angielskim to zarządzanie, informatyka oraz nursing.

Dodaj komentarz