Polska po stronie życia – Narodowy Dzień Życia 2021

Opublikowane przez Krzysztof, 25.03.2021 r. o godz. 14:59     [aktualizacja: 25.03.2021 r. o godz. 15:06]

dzień życia

Polska po stronie życia – Narodowy Dzień Życia 2021

Narodowy Dzień Życia jest w Polsce obchodzony od 2004 roku. Święto to ma na celu wzbudzenie refleksji rządzących i społeczeństwa na temat szacunku i ochrony każdego ludzkiego życia. Szczególnie zwraca się w tym dniu uwagę na godność każdego człowieka, także bezbronnego, słabego i chorego. To też okazja by mówić o roli rodziny.

 

Kocham Cię, Polsko

 

Polska jako jeden z nielicznych krajów chce respektować prawo do życia każdego człowieka. Pokazał to październikowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który spotkał się z dużym poparciem społecznym. Jednocześnie społeczeństwo oczekuje od rządzących wsparcia rodzin, zwłaszcza tych wychowujących niepełnosprawne dzieci. Przyszłe działania mają na celu poprawę losu osób chorych i ich rodzin.

 

Z okazji Narodowego Dnia Życia Parlamentarny Zespół na rzecz Życia i Rodziny opublikował swoje stanowisko:

 

Uważamy, że wartość życia ulega dziś swoistemu zdegradowaniu, a przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w głębokim kryzysie kultury, który sceptycznie odnosi się do samych fundamentów poznania, etyki, oraz genealogii życia ludzkiego. Należy dokonać wszelkich działań, by przywrócić do świadomości społecznej sens istnienia człowieka, jego praw i obowiązków. W osiągnięciu sukcesu pomocne będą wszelkie działania skierowane na wzmocnienie godności rodziny, na usytuowaniu jej dobra w centrum działań wspólnoty – mówią autorzy stanowiska.

 

Pełna treść dokumentu jest dostępna na stronie internetowej.

 

 

Genesis – materiały do nauki

 

Jednym z elementów budowania kultury szacunku wobec ludzkiego życia i godności człowieka jest edukacja. 24 marca 2021 Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprezentowało nowoczesną pomoc dydaktyczną, którą można wykorzystać na zajęciach przyrody, biologii i wychowawczych. Jest ona poświęcona rozwojowi prenatalnemu dziecka i przy pomocy rozszerzonej rzeczywistości pokazuje jak od poczęcia człowiek rozwija się w łonie matki. Choć film tego typu są znane, nowością jest to, że możemy niejako wniknąć w ciało dziecka i zobaczyć rozwój poszczególnych układów i organów. Narzędzie zostało przygotowane przez znaną w całej Polsce Fundację Małych Stópek. Powstała także strona mu poświęcona, a materiały są dostępne na e-podręczniki.

 

 

Wartość życia na każdym etapie jego rozwoju i w każdej fazie tego życia jest absolutnie najwyższa i to powinno być przesłanie tego Narodowego Dnia Życia, który obchodzimy. (…) chcemy pokazywać, że życie od samego początku do samego końca ma wartość bezcenną. – mówił w środę minister Czarnek.

 

 

 

dzień życia 2021

Pola nadziei

 

To inicjatywa podejmowana wiosną każdego roku. Tym razem patronatem honorowym objął ją arcybiskup Marek Jędraszewski. Jej znakiem rozpoznawczym jest żonkil. Co roku zbierane są pieniądze na pomoc osobom chorym i potrzebującym, będących podopiecznymi Hospicjum Świętego Łazarza”

 

Choroba dotyka całego człowieka i ból jest całego człowieka, dlatego musi być miejsce które będzie otaczało opieką holistyczna. Hasło medycyna paliatywna pochodzi od słowa palium czyli płaszcz. W Hospicjum otulamy człowieka chorego płaszczem opieki. Oczywiście przede wszystkim uprawiamy tam medycynę (…), ale to też miejsce, gdzie pacjent może przeżywać swój ból związany ze śmiercią. Może mu w tym towarzyszyć psycholog, kapelan, pracownicy socjalni(…). To wielkie wsparcie. Prywatnie mam pogląd, że eutanazja to jest krzyk o to, by pacjentem się zaopiekować. Przez ponad 25 lat funkcjonowania Hospicjum (…) ani jeden pacjent nie poprosił o eutanazję. – mówiła na środowym spotkaniu z ministrem Czarnkiem Justyna Walecz-Majewska szefowa Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”.

 

Chętni i wolontariusze Pól Nadziei mogli zorganizować kwesty we własnym środowiskach i przekazać zebrane kwoty Fundacji. Ze względu na pandemię koronawirusa w tym roku akcja miała nieco inny przebieg, niż zwykle. Głównie skupiła się ona wokół internetowej zbiórki datków.

 

 

 

Dzień Świętości Życia

 

25 marca Kościół katolicki w Polsce obchodzi Dzień Świętości Życia ustanowiony z inicjatywy Jana Pawła II. Przeżywany jest w dniu uroczystości Zwiastowania Pańskiego i cieszy się dużym zainteresowaniem wielu katolickich środowisk. Ma on na celu budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji. Wiąże się to z wieloma inicjatywami podejmowanymi przez katolickie środowiska pro-life.

 

 

Dodaj komentarz