Tarcza antykryzysowa 8.0

Opublikowane przez Krzysztof, 11.03.2021 r. o godz. 08:56

Tarcza 8.0

Tarcza antykryzysowa 8.0

To już kolejna odsłona osławionej tarczy antykryzysowej. Czy tym razem uda się zaspokoić potrzeby wszystkich przedsiębiorców? Tarcza weszła w życie pod koniec lutego.

 

 

 

Kogo obejmie tarcza 8.0?

 

 

Najnowsza Tarcza antykryzysowa ma objąć przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych przez pandemię. Będą oni mogli liczyć na świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek ZUS. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek, wykazujący że spełnione są wymagania.

 

 

 

Dofinansowanie wynagrodzeń

 

 

Dofinansowanie może wynosić 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Można je otrzymywać przez maksymalnie 3 miesiące. Obejmują one miesiące po złożeniu wniosku i są udzielane w miesięcznych transzach. Do liczby miesięcy wliczana jest pomoc otrzymana w ramach Tarczy 7.0, zatem jeśli ktoś otrzymał już dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników za dwa miesiące w ramach poprzedniego programu, obecnie otrzyma dopłatę za maksymalnie jeden miesiąc.

 

 

Przez okres otrzymywania dofinansowania pracodawca nie może zwolnić pracownika z przyczyn go dotyczących.

 

 

 

Postojowe

 

 

Można je otrzymać maksymalnie trzy razy. Podobnie jak w przypadku dofinansowania do wynagrodzeń pracowników i postojowe liczy się łącznie z otrzymanym w ramach Tarczy 7.0. Ponadto przedsiębiorca musi spełniać szereg warunków, z którymi może zapoznać się w na stronie www.biznes.gov.pl.

 

 

Wniosek należy składać w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dokumenty są przyjmowane od 28 marca, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca w którym zniesiony został stan epidemii.

 

 

tarcza 8.0Dotacja na koszty bieżącej działalności gospodarczej

 

 

Tego typu dofinansowanie przysługuje maksymalnie dwukrotnie i może wynosić nawet 5 000 zł. Dofinansowanie ma pomóc w pokryciu bieżących kosztów działalności mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. Przyznanie dotacji w Tarczy 8.0 jest niezależne od dotacji przyznawanych na podstawie Tarczy 6.0. Jeżeli jednak przedsiębiorca skorzystał z dotacji na podstawie Traczy 7.0, to liczba dotacji to maksymalna liczba dotacji w ramach Tarczy 8.0 pomniejszona będzie o jeden.

 

 

Wniosek można składać do Powiatowego Urzędu Pracy od dnia ogłoszenia naboru, do 31 maja 2021 r.

 

 

 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

 

 

Prawo do zwolnienia opłacania składek może przysługiwać za jeden lub dwa miesiące. Dotyczy ono składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Jeśli opłaciłeś już składki za wskazane miesiące, możesz wnioskować o ich zwrot. Będzie on przysługiwał w przypadku, gdy nie masz zaległości w ZUS.

 

 

Tarcza 8.0 – treść ustawy

Dodaj komentarz