XX edycja Podkarpackiej Nagrody Samorządowej

Opublikowane przez Roman Rz, 21.02.2020 r. o godz. 14:54

XX edycja Podkarpackiej Nagrody Samorządowej

Tegoroczna edycja, nad którą honorowy patronat sprawują marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl i wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, przebiega pod hasłem „20 lat integracji samorządów podkarpackich”.
Od dwudziestej edycji Podkarpacka Nagroda Samorządowa po przekazaniu praw autorskich przez pomysłodawcę plebiscytu Tadeusza Więcka współorganizowana jest przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie oraz Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie. Szczegółowe informacje o konkursie znajdą się na stronie www.nagrodasamorzadowa.podkarpackie.com.

 

Celem konkursu jest promocja miast, gmin i powiatów. Nagroda wskazuje, honoruje i upowszechnia osiągnięcia jednostek samorządu terytorialnego kierowanych przez wójtów, prezydentów/burmistrzów i starostów.
Mając na uwadze, iż w tym roku obchodzimy 20-lecie naszego konkursu, pragniemy w tym roku po raz pierwszy docenić w formie wyróżnień gminy, miasta i powiaty również w kategoriach: inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego (jakość życia, lotnictwo i kosmonautyka, informacja i telekomunikacja oraz gmina/powiat przyjazny przedsiębiorcom. Kapituła przyznaje też honorowe wyróżnienie „Lider Samorządności Podkarpackiej” tym samorządom, które przez trzy kolejne edycje uzyskały nominację do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych w ramach konkursu organizatorzy honorujemy aktywność jednostek samorządów terytorialnych w sieci Internet. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach: najlepsza strona WWW, wizerunek jednostek samorządów terytorialnych w mediach społecznościowych oraz najlepsza oferta inwestycyjna w Internecie.
Strony internetowe oceniane są w dwóch etapach: przez profesjonalne jury i internautów. Od XVIII edycji stałe przewodnictwo w kapitule PNS obejmuje marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, a ocenie przez profesjonalne jury strony WWW i wizerunek w mediach społecznościowych będą podlegać tylko i wyłącznie te samorządy, które wypełnią i wyślą ankietę konkursową. Biorąc pod uwagę pracochłonną i skomplikowaną procedurę oceny stron www i wizerunku w mediach społecznościowych, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie po jednym adresie stron www i w mediach społecznościowych przez poszczególne samorządy.

 

Podkarpacka Nagroda Samorządowa to ogromny zaszczyt i wyróżnienie nie tylko dla reprezentantów jednostek samorządów terytorialnych, miast, gmin czy powiatów ale przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców zaangażowanych w rozwój swoich „małych ojczyzn”. Finał konkursu, czyli uroczysta gala „Podkarpackiej Nagrody Samorządowej” odbywa się zawsze w Rzeszowie – przy okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. Obecność znamienitych gości oraz oprawa uroczystości dodaje prestiżu wydarzeniu.

 

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.nagrodasamorzadowa.podkarpackie.com/formularze.
Ankietę konkursową, dostępną na stronie www.nagrodasamorzadowa.podkarpackie.com/formularze należy przesłać z wymaganymi dokumentami i załącznikami (pliki jpg.), w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2020 roku na adres e-mail: nagroda@podkarpackie.com.

Dodaj komentarz