Prof. Sylwester Czopek nowym Rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego

Opublikowane przez Redaktor, 22.03.2016 r. o godz. 18:29

fot. UR

Prof. Sylwester Czopek nowym Rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego

W wyniku głosowania elektorów nowym Rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2016 – 2020 został prof. dr hab. Sylwester Czopek. Dziękując za zaufanie społeczności akademickiej, Rektor elekt zobowiązał się do kontynuowania prorozwojowej polityki realizowanej przez Uniwersytet.

Prof. dr hab. Sylwester Czopek, archeolog (specjalności: archeologia epoki brązu i wczesnej epoki żelaza; ochrona archeologicznego dziedzictwa kulturowego), muzealnik. Autor i współautor 230 publikacji naukowych (w tym 13 książek/monografii), kierownik wielu grantów i projektów badawczych (MNiSW, KBN, NCN). Odkrywca i badacz wielu stanowisk archeologicznych w południowo-wschodniej Polsce. Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Komisji Archeologicznej PAN Oddział w Krakowie. Studia archeologiczne ukończył w 1981 w UMCS w Lublinie. Doktorat obronił w 1989 w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie, a habilitację uzyskał w 1996 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nominacją profesorską otrzymał w 2003 roku. Z Rzeszowem związany od 1981 (Muzeum Okręgowe, którym kierował w latach 1991-2008). W 1999 roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Rzeszowski), gdzie współtworzył Instytut Archeologii, którym kierował w latach 1999-2008. W latach 2008-2012 Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego, od 2012 Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podczas konferencji prasowej zwołanej bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Rektor elekt podziękował wszystkim, którzy oddali na niego swój głos. W krótkim wystąpieniu podkreślił również ogromną rolę Prorektora Puchalskiego w budowaniu obecnej pozycji Uniwersytetu. Pytany o przyszłość, powiedział, że będzie kontynuował podjęte działania i dbał o to, aby Uniwersytet nadal się rozwijał dla dobra społeczności akademickiej, jak również dla całego regionu.

Dodaj komentarz